תכניות אימון אישיות

לכל מתאמן היעד שלו, המטרה שהציב לנגד עיניו, האתגר שהחליט לקחת על עצמו. בקליפר תומכים במתאמנים באמצעות כלי הוראה שונים לרבות תכניות אימון אישיות במגוון רחב של ענפי ספורט למרחקים השונים, ליווי הפעילות, אימון לתחרויות איש ברזל וריצות אולטרא, בשילוב עם תכנית תזונתית. בנוסף לבניית התכנית והתאמתה למתאמן, מתבצעים מעקב וליווי שוטף, עד להשגת היעד ולאחר מכן, עם הצבת היעד הבא.